Cyfrowa tożsamość

Myślenie digitalne   W świadomości moich rówieśników cały czas funkcjonuje wyraźnie zauważalny podział na real live i cyber life. W świadomości najmłodszego pokolenia ten podział nie jest już tak oczywisty. Pokolenie urodzone po 2000 roku[…]

Kontynuuj czytanie …

Co z tą komunikacją?

Obecnie mnogość elektronicznych kanałów komunikacji i szybkość z jakimi przekazują one informacje dają nam z jednej strony ogromne możliwości, które codziennie rewolucjonizują świat. Jednak z drugiej strony zaczynają wypierać tradycyjną metodę komunikacji tzw. real. Z[…]

Kontynuuj czytanie …