7 porad na skuteczną komunikację niewerbalną

#Tytułem wstępu Komunikacja niewerbalna to wszystkie sygnały wysyłane inaczej, niż za pomocą słów. Czyli wyraz twarzy, postawa, ubiór, gestykulacja itp. Komunikacja niewerbalna jest uzewnętrznieniem aktualnego stanu umysłu. Bardzo często jesteśmy nieświadomi tego, jakie komunikaty przekazujemy[…]

Kontynuuj czytanie …

Cyfrowa tożsamość

Myślenie digitalne   W świadomości moich rówieśników cały czas funkcjonuje wyraźnie zauważalny podział na real live i cyber life. W świadomości najmłodszego pokolenia ten podział nie jest już tak oczywisty. Pokolenie urodzone po 2000 roku[…]

Kontynuuj czytanie …

Co z tą komunikacją?

Obecnie mnogość elektronicznych kanałów komunikacji i szybkość z jakimi przekazują one informacje dają nam z jednej strony ogromne możliwości, które codziennie rewolucjonizują świat. Jednak z drugiej strony zaczynają wypierać tradycyjną metodę komunikacji tzw. real. Z[…]

Kontynuuj czytanie …